B 1,6x1,6x1,2m
prev
  • B 1,6x1,6x1,2m
next

Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 1600x1600

KT ngoài 1920x1920

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 1,413

Thép (kg) 152,8

Trọng lượng (tấn) 3,5325