Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 2500x5750

KT ngoài 3000x5750

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 5,904

Thép (kg) 425,22

Trọng lượng (tấn) 14,76