B 2,0x2,5x1,2m
prev
  • B 2,0x2,5x1,2m
next

Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 2000x2500

KT ngoài 2500x3000

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 3,15

Thép (kg) 225,05

Trọng lượng (tấn) 7,875