B 2,0x2,0x1,2m
prev
  • B 2,0x2,0x1,2m
next

Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 2000x2000

KT ngoài 2400x2400

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 2,208

Thép (kg) 194,45

Trọng lượng (tấn) 5,52