B 1,6x2,0x1,2m
prev
  • B 1,6x2,0x1,2m
next

Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 1600x2000

KT ngoài 2000x2400

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 2,018

Thép (kg) 165,33

Trọng lượng (tấn) 5,045