D800-3m
prev
  • D800-3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 800

ĐK ngoài (mm) 960

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 0,71

Thép (kg) 16,72 - 22,83

Trọng lượng (tấn) 1,78