D300 -3m
prev
  • D300 -3m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 300

ĐK ngoài (mm) 400

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 0,18

Thép (kg) 5,86 - 6,19

Trọng lượng (tấn) 0,45