D800-2,5m
prev
  • D800-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 800

ĐK ngoài (mm) 960

Khẩu độ (mm) 2.500

Bê tông (m3) 0,59

Thép (kg) 13,97 - 18,85

Trọng lượng (tấn) 1,475