D400-2,5m
prev
  • D400-2,5m
next

Đặt hàng

Chi tiết

ĐK trong (mm) 400

ĐK ngoài (mm) 510

Khẩu độ (mm) 2.500

Bê tông (m3) 0,21

Thép (kg) 6,33 - 6,89

Trọng lượng (tấn) 0,525