Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 2000x4200

KT ngoài 2400x4600

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 3,787

Thép (kg) 338,16

Trọng lượng (tấn) 9,4675