Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 2000x3400

KT ngoài 2400x3800

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 3,404

Thép (kg) 207

Trọng lượng (tấn) 8,51