Đặt hàng

Chi tiết

KT trong 1600x3360

KT ngoài 1920x3680

Khẩu độ 1200

Bê tông (m3) 2,421

Thép (kg) 251,09

Trọng lượng (tấn) 6,0525