CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG IDICO ĐỒNG NAI được thành lập vào ngày 18/01/2012 theo giấy phép kinh doanh số 3602711327 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai. (Đưa hình ảnh Công ty)
Đây là Công ty Cổ phần được thành lập bởi các thành viên góp vốn chính đó là Tổng công ty IDICO, Công ty Cường Thuận IDICO và Công ty Đồng Thuận với mục đích là khai thác vật liệu xây dựng như đá, cát; buôn bán vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng, xây dựng các loại nhà; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ…
- Tên đầy đủ của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ KINH DOANH VẬT XÂY DỰNG IDICO ĐỒNG NAI
- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài: IDICO DONGNAI MATERIAL PRODUCING AND TRADING JOINT – STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: IDICO ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 1, số 168, Khu phố 11, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng).
Hoạt động của công ty:
Công ty hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, trong đó cổ đông lớn nhất là Cường Thuận IDICO nắm trên 35% cổ phần chi phối.
Hiện nay IDICO Đồng Nai được uỷ quyền của các cổ đông quản lý các mỏ khai thác vật liệu đá xây dựng như mỏ đá Thiện Tân (Mỏ đá Đồi Chùa 3) với mức sản lượng khai thác thiết kế là 2.000.000 m3/năm.
Các sản phẩm đá vật liệu xây dựng mà công ty sản xuất và cung cấp:
- Các sản phẩm đá mi sàng
- Đá 1x1, đá 1x2
- Đá 4x6
- Đá hộc….

Đơn vị thành viên khác