CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN được thành lập ngày 06 tháng 01 năm 2009 theo giấy phép kinh doanh số 3601413688 của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai.
Đây là công ty cổ phần mà Cường Thuận IDICO có số vốn góp trên 80%. Với lĩnh vực hoạt động chính là: xây dựng công trình đường sắt đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác (dịch vụ thu phí giao thông), kinh doanh bất động sản, xây dựng các loại nhà, buôn bán nhiên liệu rắn lỏng …
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: DONG THUAN INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: DTC
- Địa chỉ: số 168T, QL1, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai
- Vốn điều lệ: 190.000.000.000 đồng.

ĐT: 0613.981208 Fax: 0613.981210 Email: Dongthuandtc@gmail.com Webside: Dongthuandtc.com.vn

Hoạt động của công ty
- Công ty hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần. Trong đó cổ đông lớn nhất là Cường Thuận IDICO chiếm hơn 80% số cổ phần.
- Các dự án mà công ty đang thực hiện đầu tư và quản lý đầu tư: Tuyến quốc lộ 1A – Đoạn tránh Tp.Biên Hoà: với tổng chiều dài 12 km và các dự án liên quan với tổng số vốn đầu tư khoảng 1506 tỷ đồng.

Đơn vị thành viên khác