Đường chuyên dùng vận chuyển vật  liệu xây dựng: Đây là tuyến đường với vốn đầu tư BOT do Công ty thực hiện với tổng số vốn gần 200 tỷ đồng với mục đích định hướng giao thông cho các phương tiện vận chuyển vật liệu đá từ các mỏ tại khu vực Tân Cang và các khu vực lân cận.Với lưu lượng của phương tiện vận chuyển vật liệu lớn và ngày càng gia tăng cho thấy đây là dự án đầu tư hiệu quả cao. Hiện nay về cơ bản đã hoàn thành các thủ tục và giấy phép đầu tư thi công. Với tiến độ cấp bách của dự án hiện nay công ty đã tiến hành triển khai thi công trên diện tích mặt bằng đã có (khoảng 1,5km) và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016. Nếu hoàn thành dự án trên thì hiệu quả đầu tư của công ty chắc chắn sẽ bước thêm một bước vững chắc trong chiến lược đầu tư và phát triển của mình những năm tới.

KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG CHUYÊN DÙNG VẬN CHUYỂN VẬN LIỆU XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

Đơn vị thành viên khác