Hiện nay Cường Thuận IDICO đang đầu tư nhiều mỏ khai thác vật liệu đá xây dựng, đây chính là một chiến lược quan trọng của Công ty nhằm chủ động nguồn cung vật liệu đá xây dựng, khi mà nguồn cung vật liệu này đang có xu hướng ngày càng khan hiếm về số lượng và chất lượng.

                                           Quang cảnh mỏ đá tân cang 8

                                   Quang cảnh máy xay đá tân cang 8

Với việc triển khai đầu tư 3 mỏ khai thác vật liệu đá xây dựng từ năm 2010, hiện nay Công ty đã hoàn chỉnh được việc mở moong và đang lắp đặt hệ thống máy móc phục vụ cho sản xuất thi công tại mỏ Tân Cang 8 (Xã tân Cang – Thành Phố Biên Hoà) và mỏ đá Thiện Tân (Mỏ đá Đồi Chùa 3)… riêng mỏ đá Bình Lợi do công tác thu hồi đất cho khai thác còn một số khó khăn nên Công ty dự kiến sẽ triển khai đầu tư trong năm 2013.
1. Mỏ đá Tân Cang 8:
Diện tích khai thác là 27ha với thời gian vòng đời dự án là 10 năm, công suất khai thác thiết kế 1.000.000 m3/năm, có tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng cho giai đoạn 1.Đến thời điểm hiện nay mỏ đá tân cang 8 đã được mở rộng quy mô và nâng công xuất khai thác. Hai máy xay đá 250 và 350, khai thác đạt 100%  công xuất.
 

                               

                                 Quang cảnh máy xay đá 250 và 350

2. Đối với mỏ đá Thiện Tân – Hố Nai – Thành phố Biên Hòa: (Do công ty IDICO Đồng Nai quản lý và khai thác)
Diện tích khai thác hơn 71 ha có vòng đời dự án là 23 năm với công suất khai thác thiết kế 2.000.000 m3/năm , có tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 30 tỷ đồng (từ năm 2010-2013) với công suất khai thác dự kiến đạt từ 30%-50% công suất thiết kế. Giai đoạn đầu tư tiếp theo sẽ thực hiện từ năm 2014 để nâng công suất khai thác lên đạt 80%-90% công suất thiết kế.

                                Quang cảnh máy xay đá mỏ đá Thiện Tân 

 

3. Mỏ đá Bình lợi – Vĩnh Cữu – Đồng Nai:
Diện tích khai thác vào khoảng 40 ha với vòng đời dự án 20 năm, công suất khai thác thiết kế 1.500.000 m3/năm, có tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 khoảng 40 tỷ đồng (từ năm 2013-2015) với công suất khai thác dự kiến đạt 30%-40% công suất thiết kế. Giai đoạn đầu tư tiếp theo sẽ thực hiện từ năm 2015 để nâng công suất khai thác lên 80%-90% công suất thiết kế.

BẢNG TRỮ LƯỢNG DỰ KIẾN ĐÁ KHAI THÁC CỦA CÁC MỎ ĐẾN 2020

Lĩnh vực hoạt động khác